Nota prawna

Bank Spółdzielczy w Samsonowie, zwany dalej „Bankiem” oświadcza, że treści opublikowane na stronie internetowej https://www.bssamsonow.pl/ mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank dołoży wszelkich starań aby informacje przedstawione na stronie internetowej były aktualne i rzetelne. Bank informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o w/w informacje.
Osoby zainteresowane pełnymi informacjami na temat produktów i usług bankowych powinny skontaktować się z Pracownikami w placówkach Banku lub telefonicznie pod numerem:

1) Centrala Banku – 41 300 34 03, 41 300 36 67
2) Filia Nr 2 w Zagnańsku – 41 300 15 51

Niniejszy serwis jest własnością Banku Spółdzielczego w Samsonowie i kopiowanie go w całości lub części wymaga uprzedniej zgody Banku.